Wat verdwijnt in PAR?

Machtsverschillen en ongelijkheid speelt onderhuids

In participatief onderzoek staat het perspectief van bewoners, cliënten, ervaringsdeskundigen centraal. Diverse ervaringen uit de leefwereld. Deze ervaringen worden altijd gevormd door de bredere maatschappelijke context, waar verschillende machtsverschillen en ongelijkheden spelen. Machtsverschillen tussen professionals en cliënten of bewoners, ongelijkheid tussen arm en rijk, discriminatie, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, etc. Echter, thema’s komen niet vaak expliciet naar voren in onze rapporten of gesprekken in het onderzoeksteam, terwijl ze onderhuids vaak wel meespelen.

Netwerkbijeenkomst Kritische theorie (nr. 1)

Eind november gingen we hierover met een groep co-onderzoekers en PAR-onderzoekers in dialoog, onder leiding van Saskia Duijs (Amsterdam UMC). Hebben jullie machtsverschillen en ongelijkheid gezien of ervaren in jullie eigen onderzoek? In hoeverre is het zinvol om deze thema’s bespreekbaar te maken en zo ja, hoe kan dat het beste vormgegeven worden? En wat is er eigenlijk nodig om het gesprek hierover goed te voeren? Dit leverde boeiende gesprekken op. Gesprekken die naar meer smaakten… Daarom organiseren we op 7 februari 2020 (13.00-15.00 uur) een netwerksessie met mini-lezing over ‘kritische theorie’ en gaan hierna in gesprek. In hoeverre zijn deze theorieën toepasbaar in het dagelijkse leven? En in ons eigen onderzoek?

Geplaatst in Nieuws.