Van gedeelde besluitvorming naar handelen en werken

De ‘oude’ participatieladder is nog steeds populair. De ladder laat zien dat participatie veel verschillende betekenissen kan hebben, maar is ook veelvuldig bekritiseerd. In het artikel Building an alternative conceptualization of participation: from shared decision-making to acting and work presenteren de auteurs een nieuwe conceptualisering van participatie. De kerngedachte is dat participatie niet gaat over samen beslissen, samen praten aan een tafel, maar over samen doen, samen werken. Het leerproces dat dan ontstaat lijkt op co-creatie, maar is toch wezenlijk anders volgens de auteurs … 

Lees het gehele artikel. 

Christine Dedding, Barbara Groot, Meralda Slager & Tineke Abma 

Geplaatst in Nieuws.