Diverse nieuwe PAR-boeken

Onlangs zijn diverse boeken uitgekomen over Participatief Actieonderzoek. Ervaren participatief actieonderzoekers uit het ICPHR-netwerk namen hiertoe initiatief. Het gaat om:

Een basisboek over PAR dat ook in onze cursussen gebruikt wordt: Participatory Research for Health and Social Well-Being (Abma et al, 2018). Nu korting op het meest recent uitgekomen boek via deze flyer.

Een boek over Ethiek en PAR met casussen over de hele wereld: Ethics in Participatory Research for Health and Social Well-being: Cases and Commentaries (Banks & Brydon-Miller, 2018)

Een boek met internationale perspectieven op PAR, gezien vanuit diverse doelgroepen zoals ouderen, jongeren, etc.: Participatory Health Research: Voices from Around the World (Wright & Kongrats, 2018)