Stem van cliënten in PAR onderzoek zoek?

Het betrekken van cliënten in onderzoek en de coproductie van kennis wordt sterk aanbevolen. Echter, in de praktijk wordt de stem en het perspectief van cliënten gemakkelijk ‘vergeten.’ In ons artikel Relational, ethically sound co-production in mental health care research: epistemic injustice and the need for an ethics of care verkennen collega Barbara Groot, ervaringsdeskundige Annyk Haveman en ik hoe dit proces van stilzwijgen werkt in de context van de crisisopvang voor mensen met psychiatrische kwetsbaarheden. We gebruiken het concept ‘epistemic injustice’ van ethica Miranda Fricker. Kennisonrechtvaardigheid omschrijft zij als: ‘To be wronged in one’s capacity as a knower is to be wronged as a human being.’ Het betekent dat iemand niet kan getuigen, omdat hij/zij niet serieus wordt genomen (witnessing injustice), en zijn/haar situatie niet kan duiden (hermeneutic injustice). Zorgethiek bood een lens om samen te reflecteren op dit proces en droeg bij aan wederzijds begrip en onderlinge solidariteit.
#userinvolvement #participatoryresearch #epistemicinjustice #ethicsofcare

Geplaatst in Nieuws.