Promoties PAR en Participatie

Hier volgt een lijst met promoties:

  • Data nieuwe promoties + korte uitleg waar onderzoek over ging
  • Thesissen uit het verleden rondom Participatie en PAR (NL)
  • Thesissen uit het verleden rondom Participatie en PAR (internationaal)