Patiëntenparticipatie in Onderzoek

Doel en inhoud van de cursus
Van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek wordt in toenemende mate verwacht dat het maatschappelijke impact heeft, en participatief is. ZonMw en gezondheidsfondsen stellen tegenwoordig als eis dat het onderzoeksvoorstel tot stand is gekomen na overleg met patiënten en/of burgers, dat het aansluit bij hun behoeften en issues, en dat ook de uitvoering zoveel mogelijk samen met patiënten en burgers plaatsvindt.

Dit stelt onderzoekers in de gezondheidszorg voor nieuwe uitdagingen en vragen. Bijvoorbeeld: Hoe kan worden samengewerkt met patiënten en ervaringsdeskundigen bij de totstandkoming van een onderzoeksvoorstel en waar in de empirische cyclus van onderzoek is participatie mogelijk? Welke mate van participatie en zeggenschap is passend in onderzoek?

Wat doen we in de cursus?
In deze cursus staan we stil bij een aantal fundamentele en praktische vragen, zodat je na afloop handvatten hebt om aan de slag te gaan met patiëntenparticipatie. Hier betreft het niet alleen samenwerking met mensen die patiënt zijn, maar ook ouderen, kinderen of mensen me een lichamelijke of psychische beperking. We besteden aandacht aan de onderliggende principes en waarden, theoretische achtergrond, kwaliteitscriteria en ethiek van participatie, en de invloed van de (organisatorische) context. Voorts is volop aandacht voor alle stappen in het proces van onderzoek, zoals participatieve methoden van dataverzameling, analyse en evaluatie. Ethische vraagstukken rondom ‘wat is ‘goede’ participatie?’ en ‘waar schuurt het?’ staan in de cursus centraal.

Hoe en wat?
De cursus heeft een interactief karakter, afgewisseld met informatieve colleges. Tijdens de werkgroepen wordt er gewerkt met oefeningen en creatieve werkvormen. Aan de hand van concrete voorbeelden illustreren we hoe participatie in onderzoek in de context van zorg en welzijn, uitgevoerd kan worden. De cursus is op een participatieve wijze vormgegeven. Tijdens de terugkomdag gaan we in op ervaringen uit uw eigen praktijk. Waar liep u tegenaan? Wat zijn zaken waarover u nog meer informatie zou willen hebben?

Praktisch

 • De cursus duurt in totaal 1,5 dag, verdeeld over één cursusdag en één terugkom-middag waarin iedere deelnemer een presentatie geeft over een thema dat relevant is voor zijn of haar studie.
 • De kosten zijn € 650,- (incl. catering, incl. BTW).
 • Cursus wordt gegeven in Amsterdam (VU campus).
 • Aantal cursusdeelnemers is minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers.
 • De cursus is equivalent aan 1 ECTS

Onderwerpen in de training

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Basisprincipes van participatie, achtergronden, relevantie
 • Waarom patiëntenparticipatie (argumentaties)
 • Wederzijdse verwachtingen
 • Mate van zeggenschap en participatieladder
 • Participatie in verschillende onderdelen van de onderzoekscyclus
 • Verschuivende rollen
 • Taken en verwachtingen
 • Methoden voor participatie kiezen
 • Valkuilen en randvoorwaarden

Docenten
Dr. Minne Bakker, cursuscoördinator, universitair docent en onderzoeker
Dr. Christine Dedding, Associate Professor Participatie & Co-creatie

Minne en Christine zijn betrokken bij het Amsterdam UMC, afdeling Ethiek, Recht & Humaniora.

Programma /Rooster
De cursusdag plaats in Amsterdam (locatie VUmc).

Op de hoogte blijven van nieuwe data voor deze cursus? Geef je naam en mailadres hier door.