Over

De School for Participation is een initiatief van de sectie Participatie en Diversiteit van de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora, van het Amsterdam UMC. De vakgroep is voorloper op het gebied van participatief actieonderzoek en participatie in onderzoek, zorg en beleid.

Meer over de oprichters en trainers van de School for Participation:

Christine_DeddingChristine Dedding is Associate Professor Participatie & Co-creatie bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Zij is een bruggenbouwer tussen wetenschap en praktijk; al ruim 20 jaar werkt zij samen met mensen in kwetsbaar makende omstandigheden in onderzoek, zorg en beleid. Ze geeft trainingen en masterclasses op het gebied van participatief actie onderzoek en jongeren-participatie. Ze redigeerde ‘De rafels van participatie in de gezondheidszorg’ (Boom/Lemma, 2012) en is coauteur van het boek ‘Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek: Ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd’. Zij ontwikkelt creatieve dialogen en maatschappelijke eindproducten met impact en is mede-coördinator van het Centrum voor Clientervaringen.

Minne Bakker is docent en postdoc onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van hetminne Amsterdam UMC. Ze is voor haar onderzoek verbonden aan de leerstoel Disability Studies. Transdisciplinair werken – waarbij professionals, ervaringsdeskundigen, naasten, en andere relevante stakeholders tezamen worden betrokken – staat centraal in haar werk als onderzoeker. In haar promotieonderzoek experimenteerde ze met patiëntenparticipatie in een RCT. Minne is onderwijscoördinator op het gebied van kwalitatieve onderzoeksmethoden, waarbij ze een rol speelt in zowel bachelor-, master-, als post-graduate onderwijs. Daarnaast is ze coördinator van het Centrum voor Cliëntervaringen

0-2Saskia Duijs, is docent en onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Ze heeft diverse PAR onderzoeken gedaan binnen het Centrum voor Clientervaringen (én daarbuiten) op het gebied van bewonersparticipatie in de wijk, cliëntparticipatie in de wijkzorg en in de GGZ. Ze werkt met een combinatie van traditionele kwalitatieve onderzoeksmethoden en innovatieve arts-based methoden, zoals photovoice. Ze geeft les in kwalitatief onderzoek, medische sociologie en participatief onderzoek. Ze werkt op dit moment aan een participatief actieonderzoek naar de ervaringen van zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers in de transitie vanuit een kritisch gender en intersectioneel perspectief.

Foto Karijn, 2021Karijn Aussems is docent en onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van Amsterdam UMC. Zij is betrokken bij verschillende participatieve gezondheidsonderzoeken, zoals met meisjes met een loverboy achtergrond en jongvolwassenen met taalontwikkelingsstoornis. Als jongerenwerker en zorgethisch onderzoeker heeft zij zich gespecialiseerd in het bruggen bouwen met jongeren, zorgverleners en beleidsmakers. Daarbij delen de jongeren hun ervaringskennis zodat de zorgverleners en beleidsmakers beter in staat zijn om af te stemmen op wat daadwerkelijk nodig is. Voor deze interacties zet zij creatieve middelen in waarmee zelfs ongemakkelijke onderwerpen bespreekbaar worden.

NicoleNicole Goedhart is docent en onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Ze doet participatief onderzoek voornamelijk rondom het complexe probleem van digitale ongelijkheid. In haar onderzoek brengt ze burgers in kwetsbare omstandigheden, vrijwilligers, professionals en beleidsmakers samen om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk en hierdoor kansrijker zijn. Ze zet creatieve middelen in om juist de burgers een stem te geven die vaak het minst gehoord worden beleid en onderzoek. Ook heeft Nicole ervaring in het geven van onderwijs over het doen van participatief en kwalitatief onderzoek.

Yosheng LiuYosheng Liu is docent en onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Hij doet participatief onderzoek naar kunstparticipatie bij ouderen, en de diabeteszorg voor jongeren. Door ervaringskennis op een creatieve manier in te zetten, draagt hij bij aan dialoog tussen burgers, (zorg)professionals, kunstenaars en beleidsmakers. Daarnaast geeft hij les in kwalitatief onderzoek en medische sociologie. 

Jasmijn

Jasmijn Obispo is onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Momenteel doet ze etnografisch onderzoek in het kader van digitale inclusie. Ze gaat op bezoek bij mensen met een afstand tot de digitale wereld en spreekt welzijnsorganisaties en telecombedrijven. Het doel: samen leren wat werkt en wat er nodig is om te bouwen aan een meer inclusieve (digitale) samenleving. Daarnaast is ze voor de School for Participation bezig met het opstarten van het leernetwerk jongerenparticipatie in onderzoek. Met haar werk streeft ze naar sociale rechtvaardigheid, door te verbinden en te luisteren op creatieve wijze. 

Foto Anniek

Anniek Bosdijk is docent en onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Als onderzoeksassistent werkt ze bij participatief actieonderzoek rondom het thema digitale inclusie. Hierbij wordt met alle betrokkenen – burgers met een afstand tot de digitale wereld, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers – geleerd wat werkt voor wie en waarom.  

Internationaal is de School for Participation ingebed in diverse netwerken, waaronder de International Collaboration of Participatory Health Research (ICPHR).