Participatie van burgers in kwetsbaar makende omstandigheden

Steeds vaker spreken we over het belang van het betrekken van burgers in onderzoek en beleid. Echter kan nog niet iedereen meepraten. Mensen in kwetsbaar makende omstandigheden worden zelden betrokken bij onderzoek of beleidsvorming. Wat is er nodig om burgers die we niet vaak horen een stem te geven?

In het recent gepubliceerde artikel ‘Engaging citizens living in vulnerable circumstances in research: a narrative review using a systematic search beantwoorden Nicole Goedhart, Carina Pittens, Sara Tončinić, Teun Zuiderent-Jerak, Christine Dedding en Jacqueline Broerse deze vraag door middel van een literatuuronderzoek. Ze zochten naar strategieën, tools en methoden voor de inclusie van deze burgers in onderzoek en beleidsvorming.

De literatuurstudie laat ten eerste zien dat deze strategieën, tools en methoden altijd contextafhankelijk zijn. Onderzoekers moeten zich blijven afvragen: wat werkt, voor wie en waarom? Samenwerken met ervaringsdeskundigen vanaf de start is dus van groot belang.

Ten tweede laat de literatuur zien dat er onvoldoende aandacht is voor de onderzoeks- en beleidscultuur. Strikte deadlines en lage budgetten beperken de mogelijkheden om de juiste randvoorwaarde te creëren. Aandacht van onderzoekers, onderzoek financiers, beleidsmakers en belangengroepen is nodig om te zorgen dat dat mensen in meer kwetsbaar makende omstandigheden een stem krijgen in beleid en onderzoek.

Benieuwd naar alle geleerde lessen? Klik hier om het gehele artikel te lezen. Deze is in september 2021 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Research Involvement and Engagement.

Geplaatst in Nieuws.