Stephanie Rap

Bereik je via s.e.rap@uva.nl

Hoopt met dit Leernetwerk te bereiken:
Kennis en ervaringen uit wisselen op het gebied van PAR om zo onderzoeksmethoden en onderwerpen nog beter aan te laten sluiten bij de interesses en belevingswereld van jongeren.

Vond het leukste om te te doen als tiener:
Reizen (op vakantie gaan), sporten (hockey, zwemmen), lezen