Marjolein Weidema

Bereik je via marjolein.weidema@savethechildren.nl

Hoopt met dit Leernetwerk te bereiken:
Ik hoop dat we met het leernetwerk een kennisplatform kunnen ontwikkelingen waar mensen makkelijk met elkaar
verbinding kunnen vinden en kennis, kunde en expertise kunnen uitwisselen met als doel dat de kwaliteit van kinder- en jongerenparticipatie op landelijk niveau vergroot wordt.

Vond het leukste om te te doen als tiener:
Ik vond het heel erg leuk om uit te gaan met vrienden en te werken in de bediening bij een restaurant.