PAR met jongeren

Recent verschenen diverse artikelen en een proefschrift over PAR met jongeren. Denk aan het artikel PAR met kinderen in de wijk (Tineke Abma en Janine Schrijver), en PAR met jongeren en gezondheidspreventie (Eva Lems) en kinderen in het ziekenhuis (o.a. Susanne Vijverberg, Christine Dedding, Barbara Groot). Lees over deze laatste meer hieronder.

Een team van participatieonderzoekers schreven een Engelstalig artikel over het opzetten van een jongerenraad groep in het ziekenhuis, en de lessen vanuit het perspectief van de kinderen en jongeren. Hierin beschrijven ze de motieven van de jongeren om deel te nemen:

  1. Het ‘leuk’ hebben en ‘dankzij’ hun ziekte mogen meedoen (eindelijk heeft het een voordeel!)
  2. De waarde van lotgenoten support en contact
  3. Bij kunnen dragen aan de verbetering van zorg en onderzoek 

Opvallend was dat de jongeren het als lastig ervaarde om gehoord te worden met het ongevraagde advies, omdat ze geen formele status in het ziekenhuis hadden. De formele manieren van participatie brengen voordelen, maar om verandering te bewerkstelligen zijn creatieve vormen van participatie nodig.

Komend jaar zal de kinderraad samenwerken met Kind & Ziekenhuis om te werken aan de betere inbedding van hun werk. Ook wordt gewerkt aan alternatieve participatievormen binnen het ziekenhuis om patiëntgericht te veranderen.

Meer weten over de Kinderraad? Bekijk hun Instagram account met foto’s, filmpjes en verhalen: https://gramho.com/profile/jar_ekz/24816012082

Geplaatst in PAR Training.