Empowerment met PAR!? Mogelijkheden en uitdagingen in co-creatie met moeders in armoede.

Over het proces in ons PAR-onderzoek met moeders in armoede (2020) schreven Barbara Groot en Tineke Abma een artikel. Het artikel focust zich op hoe PAR ingezet en ingericht kan worden om empowerment van gemarginaliseerde groepen in de maatschappij te bewerkstelligen.

De actieve samenwerking en co-creatie van het onderzoek met de moeders levert interessante bevindingen op. Zo blijkt dat zij zich gesterkt voelen in de rol als kennisexperts waarvoor ze de ruimte kregen hun ervaringen te delen met professionals. “Deze ervaring is echt anders dan anders. Ze voelden zich minder beoordeeld als stereotype moeder in armoede. Meestal voelen ze zich niet serieus genomen als iemand met waardevolle kennis”.

Dat co-creatie en samenwerking ook uitdagingen met zich meebrengen ondervonden Barbara en Tineke door spanningen die on de groep ontstonden. “Op sommige momenten was de sfeer prettig, zeker toen er professionals langskwamen bij de groep. Echter toch waren er nog steeds spanningen in de groep. (..) Een open en inclusief dialoog voeren was ingewikkeld.” Deze dynamieken werden o.a. begrepen vanuit het concept ‘Hurt inside’, waarin men door diepe emotionele pijn niet goed kan functioneren en dit het contact met anderen belemmert. “Ik heb gewoon geen ruimte en geduld voor andere mensen nu. Ik ben gestrest, heb pijn en ben gebroken“, aldus een co-onderzoeker.  

Concluderend laat het onderzoek zien dat tijd, relationele sensitiviteit en doorzettingsvermogen essentieel  zijn om empowerment op verschillende niveaus te bereiken.

Geplaatst in Geen categorie.