Wat verdwijnt in PAR?

Machtsverschillen en ongelijkheid speelt onderhuids

In participatief onderzoek staat het perspectief van bewoners, cliënten, ervaringsdeskundigen centraal. Diverse ervaringen uit de leefwereld. Deze ervaringen worden altijd gevormd door de bredere maatschappelijke context, waar verschillende machtsverschillen en ongelijkheden spelen. Machtsverschillen tussen professionals en cliënten of bewoners, ongelijkheid tussen arm en rijk, discriminatie, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, etc. Echter, thema’s komen niet vaak expliciet naar voren in onze rapporten of gesprekken in het onderzoeksteam, terwijl ze onderhuids vaak wel meespelen.

Netwerkbijeenkomst Kritische theorie (nr. 1)

Eind november gingen we hierover met een groep co-onderzoekers en PAR-onderzoekers in dialoog, onder leiding van Saskia Duijs (Amsterdam UMC). Hebben jullie machtsverschillen en ongelijkheid gezien of ervaren in jullie eigen onderzoek? In hoeverre is het zinvol om deze thema’s bespreekbaar te maken en zo ja, hoe kan dat het beste vormgegeven worden? En wat is er eigenlijk nodig om het gesprek hierover goed te voeren? Dit leverde boeiende gesprekken op. Gesprekken die naar meer smaakten… Daarom organiseren we op 7 februari 2020 (13.00-15.00 uur) een netwerksessie met mini-lezing over ‘kritische theorie’ en gaan hierna in gesprek. In hoeverre zijn deze theorieën toepasbaar in het dagelijkse leven? En in ons eigen onderzoek?

Symposium Responsive and Participatory Research: Past, Present and Future Perspectives.

Op 20 januari 2020 organiseerden we vanuit afdeling Metamedica (Amsterdam UMC, locatie VUmc) het symposium Responsive and  Participatory Research: Past, Present and Future Perspectives. Belangrijke voorlopers geven ons een inkijkje in het verleden, heden en hun ideeën over de toekomst. Op dit Engelstalige symposium nodigen we een transdisciplinair gezelschap uit om te vieren wat we hebben bereikt afgelopen 10 jaar en om samen na te denken over hoe we deze methodologie naar de toekomst kunnen bestendigen en uitbouwen.

Kom je ook? Inschrijven kan via dit formulier. Vol = vol.

Meer informatie over de context van het symposium, sprekers en het programma in deze flyer.

Netwerkbijeenkomst: Kritische theorie in PAR

 

DSC_0566

Dialoog over ingewikkeldheden.        (Dag van de Participatie 2019)

Op 22 november 2019 organiseren we een kleinschalige netwerkbijeenkomst 
over een theoretisch vraag: Welke rol speelt (kritische) theorie in PAR? Onderzoekers van de School for Participation hebben dit thema zelf geagendeerd en willen graag in gesprek gaan met members.

 

Doelgroep
Onderzoekers die al kennis hebben van participatie, dat wil zeggen een project hebben gedaan of een training hebben gevolgd. Co-onderzoekers zijn ook van harte uitgenodigd bij de bijeenkomsten.

Aanmelden

Lees hier meer over ons lerend netwerk en memberschip. In verband met de catering, vragen we jullie vooraf aan te melden voor de bijeenkomst ‘Kritische theorie in PAR‘ op vrijdag 22 november 2019.

Longfonds stelt training Patiëntenparticipatie in onderzoek verplicht in voorwaarden

Nieuw vanaf dit jaar zijn de minimumeisen die het Longfonds stelt aan patiëntenparticipatie. Twee onderzoekers uit het team moeten o.a. een training Patiëntenparticipatie in onderzoek voor onderzoekers volgen. Ze adviseren dit te doen bij PGO Support of onze School for Participation. Het Longfonds vindt het belangrijk dat onderzoek aansluit bij de behoeften en vragen van patiënten. Hun inbreng kan namelijk de relevantie, maatschappelijke waarde en de kwaliteit van uw onderzoek vergroten. We zijn erg gecharmeerd van deze aanpak van het fonds! Meer over de nieuwe voorwaarden voor patiëntenparticipatie leest u in de ‘Randvoorwaarden subsidie consortia 2020’.

Een inkijkje in de PAR 4-daagse 2019

Op 2-4 juli 2019 vond de PAR-cursus 2019 plaats. Een variëteit aan deelnemers kwamen samen: promovendi, lectoren, senior onderzoekers, zorgprofessionals met onderzoeksambities, creatieven, ervaringsdeskundigen, professional vanuit participatie en werk, etc. In november 2019 is de terugkomdag! 

Ervaringen van deelnemers:

Ik vond het heel bijzonder om met gelijkgestemden die in deze manier van onderzoek geloven zo intensief de cursus te beleven. Echt waardevol om drie hele dagen aan dit onderwerp aan een te besteden. Op dag 3 viel voor mij het kwartje dat ik dacht: ik denk dat dit voor mij de toekomst van onderzoek doen is.... Ik ben namelijk meer een doener en niet zozeer een onderzoeker (vind ikzelf), maar hiervan dacht ik opeens: ik zie dit helemaal zitten! Heel positief dus! Fijn ook dat we 
met zoveel verschillende werkvormen aan de slag zijn gegaan.
Deelnemer PAR-cursus 2019
De werkvormen waren top. Een mooie combinatie tussen informatie delenen actief aan de slag. Ruimte voor vragen. Daarnaast waardeerde ik 
het enthousiasme van jullie als cursusleiders. Het was mooi dat 
jullie eigen praktijkervaringen deelden en het ook niet 'mooier maakten' dan de realiteit soms is. Het was ook nuttig dat de werkvormen 
een dubbel doel hadden, aangezien je ze ook kunt gebruiken in je 
eigen onderzoek. Ik heb veel geleerd en vond het geweldig!
Deelnemer PAR-cursus 2019
Positief: Interactieve werkvormen (ervaren), meegenomen worden in hetboek/theorie (ook te begrijpen zonder alles te lezen), diverse 
'trainers' (rijker), leuke en diverse deelnemers , goede organisatie (ook oog voor het 'kleine' zoals een bloemetje/gezonde lunch), 
inspringen op behoeften groep (bv bij kennismakingsoefening), 
delen van concrete voorbeelden/ervaringen door de trainers.
Deelnemer PAR-cursus 2019

De cursus: 
- De creatieve vormen 
- Ruimte voor elkaars voorbeelden & dilemma's 
- Het onderling contact dat werd gefaciliteerd 
- Ruimte voor ieders behoeften 
- De goede sfeer!! 
- De voorbeelden die werden gedeeld vond ik heel inspirerend
Deelnemer PAR-cursus 2019
Ik was erg enthousiast over wat we in die 3 dagen hebben gedaan, dankdaarvoor. Ik kan het hier op de hogeschool met wat ik doe goed 
gebruiken.
Deelnemer PAR-cursus 2019

Diverse nieuwe PAR-boeken

Onlangs zijn diverse boeken uitgekomen over Participatief Actieonderzoek. Ervaren participatief actieonderzoekers uit het ICPHR-netwerk namen hiertoe initiatief. Het gaat om:

Een basisboek over PAR dat ook in onze cursussen gebruikt wordt: Participatory Research for Health and Social Well-Being (Abma et al, 2018). Nu korting op het meest recent uitgekomen boek via deze flyer.

Een boek over Ethiek en PAR met casussen over de hele wereld: Ethics in Participatory Research for Health and Social Well-being: Cases and Commentaries (Banks & Brydon-Miller, 2018)

Een boek met internationale perspectieven op PAR, gezien vanuit diverse doelgroepen zoals ouderen, jongeren, etc.: Participatory Health Research: Voices from Around the World (Wright & Kongrats, 2018)

 

Lancering op de Dag van de Participatie

Op 9 oktober 2018 is de School for Participation gelanceerd op de Dag van de Participatie (geïnitieerd door het Centrum voor Clientervaringen).

Dit deden we door workshops die passen bij ons aanbod:

  • Participatief actieonderzoek, door prof. dr. Tineke Abma en co-onderzoekers, aan de hand van de PARgids.
  • Dilemmacafé door dr. Christine Dedding, ervaringsdeskundigen en collega’s
  • Art-based research over ervaringsdeskundigheid van de WerkPlaats Ervaringsdeskundigheid van lector Alie Weerman, Frederiek Overbeek en leden van de  WerkPlaats
  • Fotografie en participatief actieonderzoek: wat is je bril? Door fotografe Janine Schrijver, vormgeefster Mariëlle Schuurman en participatief actieonderzoekers dr. Elena Bendien en drs. Barbara Groot.