Workshop Liberating Structures voor Participatief Onderzoek – 30 september, 2022

Hoe ga je van 1-op-1 interviews naar het benutten van de collectieve kracht van een groep mensen? Hoe kun je gebruik maken van de verschillen van mensen en dat doen op een manier die je juist energie oplevert in plaats van kost? Hoe kun je de interactie leuker en functioneler maken voor iedereen?

Tijdens de workshop Liberating Structures van de Creators Company gaan we aan de slag met twee essentiële elementen van participatief onderzoek: interactie en connectie.

Je leert bestaande interactiepatronen kennen en ze aanpassen naar jouw situatie. Zo ervaar je hoe je iedereen vanaf de start kunt betrekken en activeren. Je ervaart ook hoe het is om je buiten je eigen comfortzone en die van anderen te bewegen en hoe je deze ervaring kunt inzetten om mensen op een meer gelijkwaardige manier te betrekken. Het doel: meer en rijkere resultaten in je onderzoek behalen op een leukere én efficiëntere manier!

Over the Creators Company

The Creators Company is een actieve en creatieve club gericht op persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn op een missie om alle medelanders te activeren en ondersteunen om hun dromen, doelen en ideeën waar te maken. En met alle, bedoelen ze ook echt ALLE mensen, ongeacht hun huidige situatie, sociale afkomst of opleiding. Zelfontdekking en zelfontwikkeling is voor iedereen!

Praktische informatie

Wanneer: 30 september 2022, 9.30 uur tot 16.30 uur

Waar: VUmc

Prijs: € 375,00**

Schrijf je in vóór 20 juni en ontvang gratis het boek ‘De Verrassende Kracht van Bevrijdende Structuren’ t.w.v. €29,50. Aanmelden.

** Gebruikelijke prijs: €475,00. Speciaal voor ons netwerk wordt een korting van 100,- per deelnemer aangeboden. Voer de kortingscode participarty22 bij de betaling in en de korting wordt automatisch verrekend.

Nieuwsgierig over Liberating structures? Lees hier meer:

blog over 10 LS Principes

blog over conversatie design

the Creators Company | Power to the People! | Liberating Structures

Van gedeelde besluitvorming naar handelen en werken

De ‘oude’ participatieladder is nog steeds populair. De ladder laat zien dat participatie veel verschillende betekenissen kan hebben, maar is ook veelvuldig bekritiseerd. In het artikel Building an alternative conceptualization of participation: from shared decision-making to acting and work presenteren de auteurs een nieuwe conceptualisering van participatie. De kerngedachte is dat participatie niet gaat over samen beslissen, samen praten aan een tafel, maar over samen doen, samen werken. Het leerproces dat dan ontstaat lijkt op co-creatie, maar is toch wezenlijk anders volgens de auteurs … 

Lees het gehele artikel. 

Christine Dedding, Barbara Groot, Meralda Slager & Tineke Abma 

Online dialoog ‘Ervaren deskundigen’ in GGz-onderzoek

De rol van de onderzoeker met ‘geleefde ervaring’ in de GGz – een omstreden positie – wordt op veel verschillende manieren ingevuld. Op maandagavond 8 november om 20:00 uur gaan Rob Sips en Alke Haarsma-Wisselink in gesprek met internationale voortrekker dr. Nev Jones.

Voor meer informatie en aanmelding mailt u naar rob.sips@kuleuven.be.

Participatie van burgers in kwetsbaar makende omstandigheden

Steeds vaker spreken we over het belang van het betrekken van burgers in onderzoek en beleid. Echter kan nog niet iedereen meepraten. Mensen in kwetsbaar makende omstandigheden worden zelden betrokken bij onderzoek of beleidsvorming. Wat is er nodig om burgers die we niet vaak horen een stem te geven?

In het recent gepubliceerde artikel ‘Engaging citizens living in vulnerable circumstances in research: a narrative review using a systematic search beantwoorden Nicole Goedhart, Carina Pittens, Sara Tončinić, Teun Zuiderent-Jerak, Christine Dedding en Jacqueline Broerse deze vraag door middel van een literatuuronderzoek. Ze zochten naar strategieën, tools en methoden voor de inclusie van deze burgers in onderzoek en beleidsvorming.

De literatuurstudie laat ten eerste zien dat deze strategieën, tools en methoden altijd contextafhankelijk zijn. Onderzoekers moeten zich blijven afvragen: wat werkt, voor wie en waarom? Samenwerken met ervaringsdeskundigen vanaf de start is dus van groot belang.

Ten tweede laat de literatuur zien dat er onvoldoende aandacht is voor de onderzoeks- en beleidscultuur. Strikte deadlines en lage budgetten beperken de mogelijkheden om de juiste randvoorwaarde te creëren. Aandacht van onderzoekers, onderzoek financiers, beleidsmakers en belangengroepen is nodig om te zorgen dat dat mensen in meer kwetsbaar makende omstandigheden een stem krijgen in beleid en onderzoek.

Benieuwd naar alle geleerde lessen? Klik hier om het gehele artikel te lezen. Deze is in september 2021 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Research Involvement and Engagement.

Training ‘Intersectionality & I’

Wil je je (PAR) onderzoek meer gender en diversiteits-responsief maken? Hou je van interactie, reflectie, samenwerking en uitdagende discussies? Of wil je de wereld gewoon een mooiere plek maken? 

Doe dan mee aan deze training Intersectionality & I, een basistraining over intersectionaliteit in public health research, gegeven door het Amsterdam UMC. 

In deze training verkennen we wat intersectionaliteit is, hoe dit concept je helpt om complexe gezondheidsverschillen te begrijpen, en hoe je dat in kan zetten in (participatief) onderzoek om sociale verandering te bewerkstelligen. 

Trainingsdagen: 12 november en 3 december 2021 (online/offline nader te bepalen), met online terugkom-1,5 uur

Kosten: EUR 875 ex. BTW

Type en level: basistraining, 3 ECTS geaccrediteerd advanced methodology training

Taal: Engels en Nederlands

De training is ontwikkeld voor en door (PhD) onderzoekers in (publieke) gezondheidszorg, gezondheidsbevordering of beleid (en natuurlijk voor iedereen die meer wil weten over het begrip).

Trainers zijn dr. Petra Verdonk, dr. Maaike Muntinga, Saskia Duijs, MSc. en gastdocenten.

Interesse? Klik hier voor meer informatie.
Voor vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Maaike Muntinga via m.muntinga@amsterdamumc.nl.

Kinderen met jeugdreuma weten wat ze willen weten!

Agendering is een belangrijke stap in het onderzoeksproces. Steeds vaker wordt samen met de mensen waar het om draait bepaald waar onderzoek naar gedaan wordt. Kinderen hebben echter zelden invloed op de onderzoeksagenda, ook als het om hun eigen gezondheid gaat. Hoe kunnen kinderen hier succesvol een steentje aan bijdragen? In het recent verschenen artikel ‘Research agenda setting with children with juvenile idiopathic arthritis: Lessons learned’ bespreken Karijn Aussems, Casper Schoemaker, Anouk Verwoerd, Wineke Ambrust, Katherine Cowan en Christine Dedding de geleerde lessen van hun samenwerking met kinderen met jeugdreuma.

In het onderzoeksproject is samen met patiënten met jeugdreuma, verzorgers en professionals een landelijke onderzoeksprioritering opgesteld. Als innovatieve aanvulling op de James Lind Alliance (JLA) methode voor onderzoeksprioritering, is tijdens creatieve werksessies en interviews aan de kinderen gevraagd welke onderwerpen volgens hen de meeste aandacht verdienen. De kinderen met jeugdreuma waardeerden hun positie als belangrijke besluitvormers van het onderzoek. Ze spraken zich duidelijk uit over hun voorkeuren, welke veelal verschilden van de prioriteiten genoemd door adolescenten en jonge volwassenen, ouders en professionals. Dit maakt extra duidelijk hoe belangrijk het is om kinderen invloed uit te laten oefenen op de agendering.

Benieuwd naar de uitkomsten? Klik hier om het artikel te lezen.

Kinderen met jeugdreuma weten wat ze willen weten!

Agendering is een belangrijke stap in het onderzoeksproces. Steeds vaker wordt samen met de mensen waar het om draait bepaald waar onderzoek naar gedaan wordt. Kinderen hebben echter zelden invloed op de onderzoeksagenda, ook als het om hun eigen gezondheid gaat. Hoe kunnen kinderen hier succesvol een steentje aan bijdragen? In het recent verschenen artikel ‘Research agenda setting with children with juvenile idiopathic arthritis: Lessons learned’ bespreken Karijn Aussems, Casper Schoemaker, Anouk Verwoerd, Wineke Ambrust, Katherine Cowan en Christine Dedding de geleerde lessen van hun samenwerking met kinderen met jeugdreuma.

In het onderzoeksproject is samen met patiënten met jeugdreuma, verzorgers en professionals een landelijke onderzoeksprioritering opgesteld. Als innovatieve aanvulling op de James Lind Alliance (JLA) methode voor onderzoeksprioritering, is tijdens creatieve werksessies en interviews aan de kinderen gevraagd welke onderwerpen volgens hen de meeste aandacht verdienen. De kinderen met jeugdreuma waardeerden hun positie als belangrijke besluitvormers van het onderzoek. Ze spraken zich duidelijk uit over hun voorkeuren, welke veelal verschilden van de prioriteiten genoemd door adolescenten en jonge volwassenen, ouders en professionals. Dit maakt extra duidelijk hoe belangrijk het is om kinderen invloed uit te laten oefenen op de agendering.

Benieuwd naar de uitkomsten? Klik hier om het artikel te lezen.

Participatie van gezinnen in armoede

Citizen science en burgerparticipatie worden steeds meer omarmd bij projecten in gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen. Meepraten op beleids- en programmaniveau is echter minder vanzelfsprekend. Met ervaringsdeskundige moeders en gezondheidsfonds FNO is de uitdaging aangegaan om burgers te betrekken bij het onderzoeksprogramma Gezonde Toekomst dichterbij. Doelen waren om samen beter aansluitende activiteiten te ontwikkelen en bij te dragen aan het empoweren van de doelgroep. 

Barbara Groot, Angela Nijland-Turel, Sanne Waagen en Tineke Abma hebben onderzocht of deze doelen zijn bereikt en wat is geleerd over manieren waarop je de stem van gezinnen hoorbaar kunt maken.

Benieuwd naar de uitkomsten? Klik hier om het zojuist verschenen artikel Partnerschap met gezinnen in armoede op beleids- of programmaniveau te lezen.   

Zie hier ook het filmpje waarin de waarde van participatie wordt benoemd door de ervaringsdeskundigen.

Participatie van gezinnen in armoede

Citizen science en burgerparticipatie worden steeds meer omarmd bij projecten in gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen. Meepraten op beleids- en programmaniveau is echter minder vanzelfsprekend. Met ervaringsdeskundige moeders en gezondheidsfonds FNO is de uitdaging aangegaan om burgers te betrekken bij het onderzoeksprogramma Gezonde Toekomst dichterbij. Doelen waren om samen beter aansluitende activiteiten te ontwikkelen en bij te dragen aan het empoweren van de doelgroep. 

Barbara Groot, Angela Nijland-Turel, Sanne Waagen en Tineke Abma hebben onderzocht of deze doelen zijn bereikt en wat is geleerd over manieren waarop je de stem van gezinnen hoorbaar kunt maken.

Benieuwd naar de uitkomsten? Klik hier om het zojuist verschenen artikel Partnerschap met gezinnen in armoede op beleids- of programmaniveau te lezen.   

Zie hier ook het filmpje waarin de waarde van participatie wordt benoemd door de ervaringsdeskundigen.

Boundary objects vanuit participatieve projecten

Het onzichtbare zichtbaar maken: hoe doe je dat in participatieve projecten? Participatief onderzoek focust zich vaak bij de start op het articuleren van collectieve ervaringskennis die vaak niet bekend is, niet gehoord is of niet gedeeld is. Hoe kun je deze kennis, die vaak onzegbaar is, overbrengen? In het recent verschenen artikel Boundary Objects: Engaging and Bridging Needs of People in Participatory Research by Arts-Based Methods’ in een special issue over verandering samen met kwetsbare groepen belichten Barbara Groot en Tineke Abma diverse boundary objects. Dit zijn objecten in de brede zin van het woord die grenzen overbruggen, te weten een video, rapport met creatieve uitingen en een brochure gemaakt door co-onderzoekers. In het artikel reflecteren we op de wijze waarop beleidsmakers, zorgmedewerkers en ander publiek reageren op deze objecten. De objecten zijn gemaakt door moeders met ervaringskennis in armoede, mensen die ervaring hebben met psychiatrische crisiszorg en mensen die bijstand ontvangen.

Niet alle boundary objects overbruggen grenzen. Ze maken vaak veel los, zeker als de objecten op kunstzinnige manieren de rafelige rauwe randjes van de ervaringen vertolken. Het vraagt om ethiekwerk om deze objecten in te zetten. Verandering komt niet vanzelf, maar boundary objects kunnen een eerste stap in wederzijds begrip bewerkstelligen.

Klik hier om het artikel te lezen.