Hiërarchie bepaalt wie aan het woord komen

Tineke Abma geeft in haar betoog in Sociale Vraagstukken aan dat bepaalde experts wel, en andere minder, aan het woord komen in de Corona crisis en aandragen van oplossingen. Denk aan bepaalde specialismen. Helaas is er minder aandacht voor het specialisme preventie en ook de mensen die we vooral willen beschermen: onze meest kwetsbare (oudere) burgers. Diverse PAR onderzoeken speelden hierop in.

Lees verder

Participatie in onderzoek: ‘Als er geen blauwdruk is, hoe doe je het dan?’

Dat goed onderzoek en inbreng van ervaringsdeskundigen hand in hand gaan, is inmiddels gemeengoed in de onderzoekswereld. Maar hoe krijgt participatie dan op de beste manier vorm? ZonMw vroeg het Christine Dedding, als Associate Professor aan het Amsterdam UMC gespecialiseerd in participatie en co-creatie. ‘We moeten meer naar buiten toe.’ Lees het hele interview hier.

Stem van cliënten in PAR onderzoek zoek?

Het betrekken van cliënten in onderzoek en de coproductie van kennis wordt sterk aanbevolen. Echter, in de praktijk wordt de stem en het perspectief van cliënten gemakkelijk ‘vergeten.’ In ons artikel Relational, ethically sound co-production in mental health care research: epistemic injustice and the need for an ethics of care verkennen collega Barbara Groot, ervaringsdeskundige Annyk Haveman en ik hoe dit proces van stilzwijgen werkt in de context van de crisisopvang voor mensen met psychiatrische kwetsbaarheden. We gebruiken het concept ‘epistemic injustice’ van ethica Miranda Fricker. Kennisonrechtvaardigheid omschrijft zij als: ‘To be wronged in one’s capacity as a knower is to be wronged as a human being.’ Het betekent dat iemand niet kan getuigen, omdat hij/zij niet serieus wordt genomen (witnessing injustice), en zijn/haar situatie niet kan duiden (hermeneutic injustice). Zorgethiek bood een lens om samen te reflecteren op dit proces en droeg bij aan wederzijds begrip en onderlinge solidariteit.
#userinvolvement #participatoryresearch #epistemicinjustice #ethicsofcare

PAR in Coronatijden

Creatieve oplossingen vanuit mensen in kwetsbare situaties
Vanuit het Centrum voor Cliëntervaringen zijn we bezig met een kort participatief actieonderzoek met co-onderzoekers rondom creatieve oplossingen in coronatijden. Hoe gaat het met hun veerkracht? Wat zijn hun ervaringen met zorg en welzijn deze tijden? De uitkomst van het onderzoekje is een manifest over hoe de co-onderzoekers vinden dat omgegaan moet worden met een tweede golf. Verder is ook een bundel met verhalen en een handreiking om in gesprek te gaan met partners van het CvC. Hoe kunnen we samen oplossingen vinden voor issues die mensen in kwetsbare posities ervaren? Lees meer….

De rol van kunstenaars in tijden van Corona
Kunstenaars hebben een belangrijke rol in de (ouderen)zorg om mensen in positieve gezondheid. Helaas hebben de maatregelen rondom COVID-19 roet in het eten gegooid. Kunstenaars mochten niet meer de instellingen in, samenkomsten werden afgezegd, en kunst online vormgeven is een hele uitdaging. ZonMw stimuleert ons Kunst in de Zorg onderzoek gelukkig, en daarmee ook 4 kunstprogramma’s van instellingen en 15 kunstinitiatieven door het hele land. Ook in coronatijden blijven we doorgaan met ons PAR onderzoek in coronatijden. Lees meer… 

Stuur ook een samenvatting van jouw PAR project in tijden van corona op. Dan kunnen we deze aanvullen op de website. Mail naar: b.groot@amsterdamumc.nl

Digitaal onderwijs: wat is er nodig om groeiende ongelijkheid te voorkomen?

Totaal onverwacht moesten scholen door de Corona pandemie omschakelen naar onlineonderwijs. In korte tijd hebben 365 leerkrachten en docenten onze enquête ‘Digitaal onderwijs: wat is er nodig om groeiende ongelijkheid te voorkomen?’ ingevuld. In de factsheet Onlineonderwijs ten tijde van Corona (2020) staan de eerste resultaten. Deze geeft inzicht in hun ervaringen, zorgen en oplossingsrichtingen met onlineonderwijs. Komende periode wordt de analyse verdiept en aangevuld met interviews. 

Online samenwerken met co-onderzoekers

Online samenwerken met co-onderzoeker kan ingewikkeld zijn deze tijden. Echter, wij merken ook dat er veel behoefte is aan contact en uitwisseling, juist in deze vaak moeilijkere tijden.  Meedoen is afleiding. Meedoen is contact. Meedoen is ertoe doen.

Een paar tips vanuit PAR onderzoekers:

  • Zoek niet alleen contact met een groep, maar heb juist ook even aandacht voor de individuele momentjes, waarop je even wat uit wisselt. Het moment dat je anders had in de lift, voordat je begon met een groepsactiviteit, of als je samen op pad was of iets samen beleefde.
  • Mensen die nog niet gewend zijn om apps te gebruiken als ZOOM, TEAMS of SKYPE kunnen hier tegenop zien. Ofwel hun telefoon kan het niet aan. Neem mensen bij de hand (telefonisch) om de apps te installeren en uit te proberen voordat je samenkomt in de groep.
  • Online zijn er naast video-bellen diverse mogelijkheden voor uitwisseling middels whiteboards, break-out groepen, delen van foto’s, Jamboard, etc. Stap niet in de valkuil om alles mondeling te moeten doen. Juist de meer creatieve vormen van contact zijn verdiepend.
  • Privacy issues liggen op de loer bij digitale middelen, zoals WhatsApp en TEAMS. Tast bij elkaar af waar de persoonlijke grenzen liggen in privacy en volg je gevoel hierbij.
  • Begin de meetings met een poll of een artistieke uiting. Dit maakt dat je elkaar even op een andere manier ontmoet.

Heb je ook tips die je wilt delen? Voeg ze toe hieronder bij ‘reacties’. Alvast dank voor het delen!

Foto’s afkomstig van online meeting met Art & Health network.

IMG_9123

Veldwerk in een pandemie

Crown-source inspiratie —-

Om Corona in te dammen, moeten participatief onderzoekers die veldwerk moeten doen in een pandemie creatief zijn om vergelijkbare doelen te bereiken. Natuurlijk wordt er al jarenlang sociaal onderzoek gedaan. Er zijn veel voorbeelden van het gebruik van online enquêtetools of het uitvoeren van inhoudsanalyses of etnografieën met behulp van bestaande online interacties als onderzoeksmateriaal. Interviews worden al lang telefonisch of via Skype gevoerd. Deborah Lupton name het initiatief om een crowd-source document met veldwerk-methoden. Ter inspiratie!

Citatie:
Lupton, D. (editor) (2020) Doing fieldwork in a pandemic (crowd-sourced document).

Empowerment met PAR!? Mogelijkheden en uitdagingen in co-creatie met moeders in armoede.

Over het proces in ons PAR-onderzoek met moeders in armoede (2020) schreven Barbara Groot en Tineke Abma een artikel. Het artikel focust zich op hoe PAR ingezet en ingericht kan worden om empowerment van gemarginaliseerde groepen in de maatschappij te bewerkstelligen.

De actieve samenwerking en co-creatie van het onderzoek met de moeders levert interessante bevindingen op. Zo blijkt dat zij zich gesterkt voelen in de rol als kennisexperts waarvoor ze de ruimte kregen hun ervaringen te delen met professionals. “Deze ervaring is echt anders dan anders. Ze voelden zich minder beoordeeld als stereotype moeder in armoede. Meestal voelen ze zich niet serieus genomen als iemand met waardevolle kennis”.

Dat co-creatie en samenwerking ook uitdagingen met zich meebrengen ondervonden Barbara en Tineke door spanningen die on de groep ontstonden. “Op sommige momenten was de sfeer prettig, zeker toen er professionals langskwamen bij de groep. Echter toch waren er nog steeds spanningen in de groep. (..) Een open en inclusief dialoog voeren was ingewikkeld.” Deze dynamieken werden o.a. begrepen vanuit het concept ‘Hurt inside’, waarin men door diepe emotionele pijn niet goed kan functioneren en dit het contact met anderen belemmert. “Ik heb gewoon geen ruimte en geduld voor andere mensen nu. Ik ben gestrest, heb pijn en ben gebroken“, aldus een co-onderzoeker.  

Concluderend laat het onderzoek zien dat tijd, relationele sensitiviteit en doorzettingsvermogen essentieel  zijn om empowerment op verschillende niveaus te bereiken.

Participatie café 20 maart 2020

Praktische en ethische dilemma’s

In elk participatief actie onderzoek doen zich praktische en ethische dilemma’s voor en moeten onherroepelijk keuzes gemaakt worden. Wat te doen als: de onderzoeksvraag al min of meer vastligt, er onvoldoende tijd en geld is om een proces echt samen vanaf de start te doorlopen, mensen elkaar uitsluiten, de opdrachtgever teleurgesteld is, …..

Kom je ook?
In het participatie café kun je deze dilemma’s inbrengen, zodat je een afgewogen keuze kunt maken. Of, als de keuze al gemaakt is, reflecteren op de bedoelde én onbedoelde consequenties. Dit kan je helpen om het proces te verantwoorden en in toekomstige situaties nog beter voorbereid te zijn.

De School for Participation zorgt voor een inspirerende ontmoetingsplek om samen te reflecteren en van elkaar te leren. Bij elke sessie brengen wij een dilemma in, daarnaast kan iedere deelnemer zelf een dilemma inbrengen, maar dat hoeft niet.

Bring Your Now (BYO)
We zouden graag in lijn met participatieve aanpak, de bijeenkomsten van het netwerk ook samen organiseren. Hiervoor vragen we daarom geen bijdrage, maar een BYO (Bring Your Own)-concept. Willen jullie iets lekkers (eten of drinken) meenemen, of een gezellig tafelkleedje of bloemetje, of creatieve materialen, zodat we samen kunnen genieten van iets waaraan we allen hebben bijgedragen?

Voor wie?
De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld voor onderzoekers die minimaal een PAR onderzoek hebben afgerond of halverwege zijn. Echte beginners, worden uitgenodigd om eerst de PAR 4-daagse te volgen.

Aanmelden kan via een link op de juiste datum van de netwerkbijeenkomsten.