Training intersectionaliteit in gezondheidszorgonderzoek

Wil jij aandacht schenken aan ongelijkheid in de gezondheidszorg? Dan kan de training Intersectionality & I inzicht bieden hoe je deze verschillen in gezondheid en de gezondheidszorg kan onderzoeken en veranderen. Op 26 mei en 16 juni 2023 vindt de cursus ‘Intersectionality & I’ online plaats. Klik hier voor meer informatie.

PAR-evaluatie met co-onderzoekers

Hoe kan je participatief actieonderzoek evalueren met co-onderzoekers met een beperking? Lees hier over een evaluatie van de samenwerking bij TOSKoploper, een PAR-team van 3 wetenschappelijk onderzoekers en 3 co-onderzoekers met een taalontwikkelingsstoornis.

 Aussems, K., Isarin, J., Niemeijer, A., & Dedding, C. (2022). Working together as scientific and experiential experts: How do current ethical par-principles work in a research team with young adults with developmental language disorder? Educational Action Research, 1–16.

Liberating structures voor Participatief Onderzoek

September organiseerde de School for Participation en Ruben Klerkx (Creators Company) de workshop Liberating Structures over motiveren, inspireren en activeren. Verschillende werkvormen en communicatie­structuren zijn verkend om iedereen ruimte te bieden mee te denken, ideeën te laten horen en te evalueren. Terugblik van een enthousiaste deelnemer:

Er was beweging en veel uitwisseling in een veilige omgeving. Heel vernieuwend en relevant voor onderzoekers en docenten!

Lees hier meer over liberating structures en kijk hier zijn terugblik op de dag.

Ongelijkheid begrijpen en tegengaan met photovoice 

Photovoice wint de afgelopen jaren aan populariteit. Het inzetten van creatieve methoden, zoals Photovoice, is cruciaal voor inclusief onderzoek zoals participatief actieonderzoek. Echter, in een samenleving die steeds ongelijker wordt, vragen veel PAR-onderzoekers zich af hoe ze om moeten gaan met die ongelijkheid (Liebenberg, 2018).

In gezondheids(zorg)onderzoek wordt steeds vaker gebruik gemaakt van intersectionaliteit om complexe gezondheidsverschillen te begrijpen en tegen te gaan. Meer weten wat intersectionaliteit is, en hoe beide tradities elkaar kunnen versterken? In onderstaande artikelen vindt je inspiratie. 
 

Liebenberg, L. (2018). Thinking critically about photovoice: Achieving empowerment and social change. International Journal of Qualitative Methods17(1), 1609406918757631.

Duijs et al. (2022). Navigating Voice, Vocabulary and Silence: Developing Critical Consciousness in a Photovoice Project with (Un) Paid Care Workers in Long-Term Care

Workshop Liberating Structures voor Participatief Onderzoek – 30 september, 2022

Hoe ga je van 1-op-1 interviews naar het benutten van de collectieve kracht van een groep mensen? Hoe kun je gebruik maken van de verschillen van mensen en dat doen op een manier die je juist energie oplevert in plaats van kost? Hoe kun je de interactie leuker en functioneler maken voor iedereen?

Tijdens de workshop Liberating Structures van de Creators Company gaan we aan de slag met twee essentiële elementen van participatief onderzoek: interactie en connectie.

Je leert bestaande interactiepatronen kennen en ze aanpassen naar jouw situatie. Zo ervaar je hoe je iedereen vanaf de start kunt betrekken en activeren. Je ervaart ook hoe het is om je buiten je eigen comfortzone en die van anderen te bewegen en hoe je deze ervaring kunt inzetten om mensen op een meer gelijkwaardige manier te betrekken. Het doel: meer en rijkere resultaten in je onderzoek behalen op een leukere én efficiëntere manier!

Over the Creators Company

The Creators Company is een actieve en creatieve club gericht op persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn op een missie om alle medelanders te activeren en ondersteunen om hun dromen, doelen en ideeën waar te maken. En met alle, bedoelen ze ook echt ALLE mensen, ongeacht hun huidige situatie, sociale afkomst of opleiding. Zelfontdekking en zelfontwikkeling is voor iedereen!

Praktische informatie

Wanneer: 30 september 2022, 9.30 uur tot 16.30 uur

Waar: VUmc

Prijs: € 375,00**

Schrijf je in vóór 20 juni en ontvang gratis het boek ‘De Verrassende Kracht van Bevrijdende Structuren’ t.w.v. €29,50. Aanmelden.

** Gebruikelijke prijs: €475,00. Speciaal voor ons netwerk wordt een korting van 100,- per deelnemer aangeboden. Voer de kortingscode participarty22 bij de betaling in en de korting wordt automatisch verrekend.

Nieuwsgierig over Liberating structures? Lees hier meer:

blog over 10 LS Principes

blog over conversatie design

the Creators Company | Power to the People! | Liberating Structures

Van gedeelde besluitvorming naar handelen en werken

De ‘oude’ participatieladder is nog steeds populair. De ladder laat zien dat participatie veel verschillende betekenissen kan hebben, maar is ook veelvuldig bekritiseerd. In het artikel Building an alternative conceptualization of participation: from shared decision-making to acting and work presenteren de auteurs een nieuwe conceptualisering van participatie. De kerngedachte is dat participatie niet gaat over samen beslissen, samen praten aan een tafel, maar over samen doen, samen werken. Het leerproces dat dan ontstaat lijkt op co-creatie, maar is toch wezenlijk anders volgens de auteurs … 

Lees het gehele artikel. 

Christine Dedding, Barbara Groot, Meralda Slager & Tineke Abma 

Online dialoog ‘Ervaren deskundigen’ in GGz-onderzoek

De rol van de onderzoeker met ‘geleefde ervaring’ in de GGz – een omstreden positie – wordt op veel verschillende manieren ingevuld. Op maandagavond 8 november om 20:00 uur gaan Rob Sips en Alke Haarsma-Wisselink in gesprek met internationale voortrekker dr. Nev Jones.

Voor meer informatie en aanmelding mailt u naar rob.sips@kuleuven.be.

Participatie van burgers in kwetsbaar makende omstandigheden

Steeds vaker spreken we over het belang van het betrekken van burgers in onderzoek en beleid. Echter kan nog niet iedereen meepraten. Mensen in kwetsbaar makende omstandigheden worden zelden betrokken bij onderzoek of beleidsvorming. Wat is er nodig om burgers die we niet vaak horen een stem te geven?

In het recent gepubliceerde artikel ‘Engaging citizens living in vulnerable circumstances in research: a narrative review using a systematic search beantwoorden Nicole Goedhart, Carina Pittens, Sara Tončinić, Teun Zuiderent-Jerak, Christine Dedding en Jacqueline Broerse deze vraag door middel van een literatuuronderzoek. Ze zochten naar strategieën, tools en methoden voor de inclusie van deze burgers in onderzoek en beleidsvorming.

De literatuurstudie laat ten eerste zien dat deze strategieën, tools en methoden altijd contextafhankelijk zijn. Onderzoekers moeten zich blijven afvragen: wat werkt, voor wie en waarom? Samenwerken met ervaringsdeskundigen vanaf de start is dus van groot belang.

Ten tweede laat de literatuur zien dat er onvoldoende aandacht is voor de onderzoeks- en beleidscultuur. Strikte deadlines en lage budgetten beperken de mogelijkheden om de juiste randvoorwaarde te creëren. Aandacht van onderzoekers, onderzoek financiers, beleidsmakers en belangengroepen is nodig om te zorgen dat dat mensen in meer kwetsbaar makende omstandigheden een stem krijgen in beleid en onderzoek.

Benieuwd naar alle geleerde lessen? Klik hier om het gehele artikel te lezen. Deze is in september 2021 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Research Involvement and Engagement.

Inschrijving PAR-cursus 2022 geopend!

Je kunt je weer inschrijven voor de nieuwe PAR cursus! De trainingsdagen vinden plaats op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 juni 2022. We hopen bij deze werksessies live ontmoeting te kunnen organiseren.

Interesse? Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Meer lezen over de training? Klik hier

Benieuwd naar de ervaringen van eerdere cursisten? Klik dan hier.

Training ‘Intersectionality & I’

Wil je je (PAR) onderzoek meer gender en diversiteits-responsief maken? Hou je van interactie, reflectie, samenwerking en uitdagende discussies? Of wil je de wereld gewoon een mooiere plek maken? 

Doe dan mee aan deze training Intersectionality & I, een basistraining over intersectionaliteit in public health research, gegeven door het Amsterdam UMC. 

In deze training verkennen we wat intersectionaliteit is, hoe dit concept je helpt om complexe gezondheidsverschillen te begrijpen, en hoe je dat in kan zetten in (participatief) onderzoek om sociale verandering te bewerkstelligen. 

Trainingsdagen: 12 november en 3 december 2021 (online/offline nader te bepalen), met online terugkom-1,5 uur

Kosten: EUR 875 ex. BTW

Type en level: basistraining, 3 ECTS geaccrediteerd advanced methodology training

Taal: Engels en Nederlands

De training is ontwikkeld voor en door (PhD) onderzoekers in (publieke) gezondheidszorg, gezondheidsbevordering of beleid (en natuurlijk voor iedereen die meer wil weten over het begrip).

Trainers zijn dr. Petra Verdonk, dr. Maaike Muntinga, Saskia Duijs, MSc. en gastdocenten.

Interesse? Klik hier voor meer informatie.
Voor vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Maaike Muntinga via m.muntinga@amsterdamumc.nl.