Participatief actieonderzoek training

Ik vond het heel bijzonder om met gelijkgestemden die in deze manier van onderzoek geloven zo intensief de cursus te beleven. Echt waardevol om drie hele dagen aan dit onderwerp aan een te besteden. Op dag 3 viel voor mij het kwartje dat ik dacht: ik denk dat dit voor mij de toekomst van onderzoek doen is.... Ik ben namelijk meer een doener en niet zozeer een onderzoeker (vind ikzelf), maar hiervan dacht ik opeens: ik zie dit helemaal zitten! Heel positief dus!
Deelnemer PAR-cursus 2019

Doel en inhoud van de cursus

Van wetenschappelijk onderzoek wordt in toenemende mate verwacht dat het maatschappelijke impact heeft. Praktijkgericht onderzoek voor (versus van) de praktijk is daarom populair. Participatief actieonderzoek (PAR) gaat een stap verder; daar gaat het om onderzoek met de praktijk en mensen wiens leven of werk onderwerp van studie is. Het doel van PAR is om mensen meer persoonlijk en wederzijds inzicht te geven, zodat zij collectief actie kunnen nemen om hun lokale praktijk te veranderen. Co-creëren, reflecteren, leren en evalueren zijn hierin onlosmakelijk verbonden. Maar hoe doe je dat, mensen op een betekenisvolle manier betrekken in onderzoek? Welke stappen zijn cruciaal in het proces van leren, doen en veranderen? Hoe organiseer je deze processen en wat is de rol van de academicus in deze processen?

In deze vierdaagse cursus staan we stil bij deze meer fundamentele en praktische vragen zodat je aan de slag kunt met deze onderzoeksbenadering. We besteden aandacht aan de onderliggende principes en waarden, theoretische achtergrond, kwaliteitscriteria en ethiek van PAR. Voorts is volop aandacht voor alle stappen in het proces van participatief actieonderzoek, zoals participatieve methoden van dataverzameling, analyse en evaluatie. De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Vele voorbeelden illustreren hoe PAR in de context van zorg en welzijn, en met verschillende doelgroepen (wo kinderen, ouderen, chronisch zieken, mensen met beperkingen) uitgevoerd kan worden en in de cursus is op een participatieve wijze vormgegeven.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Basisprincipes van PAR, achtergronden, relevantie
  • Rol van de onderzoeker/onderzochten, partnerschap, dialoog
  • Ethiek en kwaliteitscriteria
  • Fasen in het proces: van begin tot einde samenwerken
  • Collectieve actie, empowerment en verandering
  • Creatieve, participatieve methoden van dataverzameling en –analyse
  • Reflectie en evaluatie ten behoeve van verandering en impact.

Docenten
Dr. Christine Dedding, Associate Professor Participatie & Co-creatie
Dr. Nicole Goedhart, onderzoeker/docent Participatief actieonderzoek
Saskia Duijs, MSc., universitair docent en onderzoeker

Alle onderzoekers zijn werkzaam bij het Amsterdam UMC, afdeling Ethiek, Recht & Humaniora.

Programma /Rooster
In 2023 staat een PAR cursus gepland op 29, 30 en 31 maart, inclusief een terugkombijeenkomst op 12 mei. Je kunt je hier inschrijven.

Er zijn ook incompany trainingen mogelijk.

Op de hoogte blijven van overige programma/rooster? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Ingangseisen en doelgroep
De cursus is bestemd voor personen die belangstelling hebben om PAR uit te voeren of dit al doen maar meer theoretische onderbouwing zoeken. Dit kunnen PhD-studenten, onderzoekers van universiteiten, hogescholen of instituten zijn, maar ook werkers in de gezondheidszorg of sociaal domein.

Literatuur
Cursisten ontvangen de hand-outs van de dia’s die bij de 'colleges' worden gebruikt en opdrachten voor de interactieve werksessies. Er wordt gewerkt met het boek ‘Participatory Research for Health and Social Well-Being’ (Abma et al, 2019), uitgeverij Springer.

Extraatje bij deelname

  • Na afloop kun je deelnemen aan het PAR leernetwerk, zodat je vragen kunt blijven stellen en tips en ervaren kunt blijven delen.
  • De cursus staat equivalent aan 3 ECTS. Het is mogelijk om na afloop een theoretisch essay te schrijven in relatie tot het eigen onderzoek, en daarmee 1 extra ECTS (equivalent) te verkrijgen.

Investering
De cursus kost €1.800,- (incl. locatie en catering, materialen, boek en toegang tot het PAR leernetwerk, exclusief BTW). Onderzoekers die ingebed zijn bij het Amsterdam Public Health Institute (APH) krijgen 25% korting. Voor ervaringsdeskundigen maken we ook graag een passend prijs.


De cursus:

De creatieve vormen
Ruimte voor elkaars voorbeelden & dilemma's
Het onderling contact dat werd gefaciliteerd
Ruimte voor ieders behoeften
De goede sfeer!!
De voorbeelden die werden gedeeld vond ik heel inspirerend

Deelnemer PAR-cursus 2019


Wat wat mooi? Interactieve werkvormen (ervaren), meegenomen worden in het boek/theorie (ook te begrijpen zonder alles te lezen), diverse 'trainers' (rijker), leuke en diverse deelnemers , goede organisatie (ook oog voor het 'kleine' zoals een bloemetje/gezonde lunch), inspringen op behoeften groep (bv bij kennismakingsoefening), delen van concrete voorbeelden/ervaringen door de trainers.
Deelnemer PAR-cursus 2019